Min blog

Blog

view:  full / summary

Anbefaling af Aria Farjadi piano skole

Posted on 11 February, 2021 at 18:40 Comments comments (910)


Efter 50 års pause med klaverspillet startede jeg hos Aria med en prøvetime for et års tid siden. Jeg var noget skeptisk i forhold til at starte igen og om det overhovedet var muligt og om jeg kunne fastholde interessen. Det har været en særdeles positiv oplevelse - det er gået langt hurtigere frem end jeg haveventet, er meget mere berigende og positivt end jeg havde turde håbe på. Aria har med sikker, venlig,forventningsfuld, humoristisk og positiv hånd undervist og inspireret hele vejen. Aria er ikke blot en meget dygtig underviser, han er desuden et inspirerende positivt menneske med masser af livserfaring, gåpåmod,smittende engagement og spilleglæde som jeg på det varmeste kan anbefale.

Troels Reiche


Anbefaling

Posted on 12 March, 2019 at 7:10 Comments comments (311)
Anbefaling:

Jeg har, gennem de seneste godt 5 år gået til klaverundervisning hos Farjardi Piano School og kan, på det varmeste, anbefale Aria som klaverlærer.
Aria er en passioneret underviser med en meget stor musikalsk indsigt som han formidler på en god og pædagogisk måde. Med brug af metaforer, anekdoter, videomateriale, med mere, bliver musikalske temaer og kunstneres hensigter gjort klare og levende. Han er, derudover, venlig og humoristisk og skaber en behagelig atmosfære til undervisningen.Aria har åbnet mine øjne for mange forskellige genrer og kunstnere. Jeg har således fået mulighed for at dykke ned i klassiske komponister såsom Bach, Mozart og Chopin, nyere komponister som Erik Satie og Claude Debussy, samt stiftet bekendtskab med nutidige kunstnere som Philip Glass og Fariborz Lachini.Jeg startede hos Aria helt fra bunden af (som voksen) men har i årenes løb, takket være Aria, opnået et niveau jeg ikke ville have troet jeg kunne.

-Michael Bau


Udtalelse - April 2017

Posted on 23 April, 2017 at 16:21 Comments comments (460)
Efter længe at have ønsket at lære og spille klaver, begyndte jeg hos Farjadi piano school for ca. 8 måneder siden. Jeg har haft stor glæde af undervisningen og oplevet en rigtig hurtig fremgang. Aria er god til at variere undervisningen, så man vedholder interessen, og hele tiden lærer noget nyt. Udover at være en dygtig underviser, er Aria utroligt pædagogisk og behagelig.

Udtalelse vedr. Aria Farjadi

Posted on 23 January, 2017 at 17:28 Comments comments (268)
Nikolaj har modtaget undervisning af Aria i næsten et år.I den forbindelse har Aria bedt om en udtalelse.
Nikolaj er rigtig glad for undervisning hos Aria.Nikolaj syntes, at han lærer rigtig meget. Aria og Nikolaj satte som mål , da de startede samarbejdet i april 2016 , at Nikolaj skulle lærer at læse fra bladet. Nikolaj havde været vant til at lære udenad.Aria oplyst Nikolaj om , at de elever , der er god at lære udenad som oftest skal kæmpe lidt mere at lære noderne.Det var en vigtig information til Nikolajs videre proces med nodelæsningen.Nikolaj læser nu små stykker/øvelser fra bladet og kan orientere sig mere bevidst i noderne.Han mestrer på den måde begge strategier nodelæsning og at lære de små stykker / øvelser udenad.

Aria har en meget fornemmelse for, hvor Nikolaj befinder sig både mht. lektiemængde og indlærningsniveau.Aria deler ud af sin viden i lektionerne på en måde , der svarer til zonen for Nikolajs nærmeste udvikling.Aria har fortalt Nikolaj om , at man gennem klaverundervisningen  i perioder vil opleve opture og nedture,Det er vigtig viden for Nikolaj , når han dagligt øver sig.Aria har gode pædagogiske måder at forklare Nikolaj om musikkens sprog og termer.

Som forældre er det meget fint at blive budt indenfor til undervisningen og på den måde være en del at den udvikling og indlærning Nikolaj gennemgår.

Nikolej kan rigtig godt lide, at Aria tager undervisningen alvorlig  og arbejder intensivt den halve time Nikolaj modtager undervisning  om ugen.Han sætter samtidig pris på , at der også plads til humor, når Aria  og Nikolaj samarbejder.
Nikolaj glæder sig til det kommende samarbejde.

Udtalelse

Posted on 17 January, 2017 at 16:09 Comments comments (398)
Som 29 årig gik jeg i gang med at modtage undervisning hos Aria.
Først og fremmest fik jeg med det samme fornemmelsen af, at undervisningen stod på skuldrene af flere hundrede års undervisningshistorie, som er gennemprøvet generation efter generation, og jeg følte mig derfor med det samme i sikre hænder.Derudover har jeg oplevet at Aria har været meget opmærksom på at skabe nogle rammer, som er målrettede og ambitiøse, men altid justeret efter min travle hverdag, så læsset aldrig vælter. Jeg er derfor meget tilfreds med det første år jeg har modtaget undervisningen, og regner med at være tilknyttet mange år endnu.

Anbefaling af Aria Farjadi

Posted on 6 June, 2015 at 15:04 Comments comments (230)
Da jeg besluttede at forf0lge en bamdomsdmm om at here at spille klaver, s0gte jeg en klaverlrererog fandt Aria Farjadi, som via sin hjemmeside vagte min nysgerrighed.Allerede efter min første prøvetime hos Aria Farjadi -sidst i marts 2014- vidste jeg, at jeg ville købe et ars abonnement for at følge hans undervisning ( er siden blevet fomyet).Nar en underviser har sa mange positive egenskaber som Aria Farjadi, kan det være svært at sammenfatte dem i fa ord. Dog vil jeg fremhæve følgende egenskaber og evner:

- Nrervrer: er virkelig tilstede overfor eleven.
- Opmrerksomhed: god til at fange ens opmrærksomhed .
- Nysgerrighed: interesseret nar man som elev kommer med ideer og musik man godt kan lide.

- Lyttende: En meget lyttende tilgang til sin undervisning, bade som lrerer over for sin elev, men også som redskab til eleven selv.

- Struktur: At have en strukturet undervisningsplan ...

- Fleksibilitet: ... som han dog ikke er bange for at modificere, efterhanden som forskellige spørgsmål, ønsker og behøv opstår.

- Opfordrende: giver lyst til at arbejde og stille spørgsmal og til at tro pa at man kan nå langt og besidder evneme til at lære meget mere.

Tålmodighed: er god til at sætte tingene i perspektiv nar man som elev ikke synes man gør fremskridt hurtigt nok.

Musikalitet, teknik & leg: at anvende en legende metode sa teknik bliver et delmål som tjener formalet at fremelske det musikalske aspekt ved
klaverspil.

- Multikulturalisme: en fabelagtig evne til at favne både vestlig og
mellemøstlige musikalske traditioner og flette dem ind i
undervisningen ( efter behov) sa elevens horizont udvider
Slg.

- Kendskab til Stilarter : hans solide klassiske baggrund forhindrer ikke et liges
solidt kendskab til jazz og andre rytme- og stilarter.

Dette er et udpluk i et fors0g pa at opsumere Aria Farjadi som underviser.
Jeg har den store glæde at kunne basere udtalelsen pa mine personlige erfaringer som hans elev, og opdager stadig nye aspekter i hans undervisning, som jeg geme uddyber overfor hvem der matte ønske det.


Udtalelse

Posted on 6 June, 2015 at 14:20 Comments comments (13939)
Da jeg begyndte hos Aria læste jeg hverken noder - og havde knap nok siddet foran et klaver - og var ærligt talt lettere forbeholdende for at begynde til klaver i en alder af 27år. Uden tidligere musikkalsk-øvelse eller kendskab. Jeg er meget positiv. Undervisning går EKSTREMT hurtigt frem - ment på den absolut bedste måde. Der sker store fremskridt fra gang til gang og Aria er yderst kompetent til at lære fra sig og guide en gennem materialet på en fortroligvis. Kan kun på det kraftigste anbefale enhver, som overvejer at begynde til klaver - at komme igang. Og tænk lige en ekstra gang, om ikke det er Aria, som skal undervise. Jeg har godt nok intet andet at sammenligne med, men jeg er yderst tilfreds.

Udtalelse

Posted on 6 June, 2015 at 14:18 Comments comments (297)
Aria Farjadi er den veloplagte, altid glade og opmuntrende klaverlærer, der udover entusiasme fordrer både disciplin og seriøsitet af sine elever. Man føler sig både velkommen og afkrævet fokus og koncentration til lektionerne, hvilket samlet set gør det til en fryd at anstrenge sig udi klaverets disciplin. Jeg har virkelig nydt at gå til klaver hos Aria!

Udtalelse

Posted on 6 June, 2015 at 14:15 Comments comments (292)
Jeg er nybegynder, men har nu spillet klaver i knap et år hos Aria Farjadi. Jeg bliver altid mødt med venlighed og opmærksomhed. Det skaber et godt udgangspunkt for spillet. Aria lytter til mine ønsker og interesser og følger min udvikling med spillet. Han sammensætter øvelser og repertoire ud fra, hvordan en god progression i arbejdet med klaveret kan tilrettelægges med tanke på mig, som den person jeg er og med netop mine interesser og forudsætninger. Timerne har åbnet en dør for mig ind til en større rigdom i musikken, end jeg kendte før.

Udtalelse af Winnie Rosenvinge

Posted on 22 October, 2014 at 16:21 Comments comments (301)
Hej Aria Farjadi
Som det første vil jeg sige dig tusind tak. Det er en fornøjelse at modtage klaverundervisning af dig.At undervise mig kræver overnaturlige evner, og det er du i besiddelse af. Du er venlig og imødekommende når man fremmøder til undervisningen,det skaber ro og tryghed, så jeg kan gå igang med at spille. Dejligt.Du har pædagogiske evner, det kommer til udtryk ved din formidling af undervisningen, til stor glæde for mig.Du har flere forskellige tilgange til din måde at undervise på, det er til stor gavn for mig, som ikke har de store musikalske evner.Jeg kan mærke at du brænder for din musik, og det er en stor inspirationskilde for mig.Du har høje ambitioner for dine elever og for dit eget virke, det gør at jeg bliver fastholdt i min interesse for at lære at spille klaver.Trods alvoren, er der også plads til en lidt løsluppen stemning, det er der nemlig også brug for.Jeg  er fuldt ud tilfreds. Hilsen
Winnie Rosenvinge  / København NV.  d. 22.10.2014

Rss_feed