Min blog

Blog

Anbefaling af Aria Farjadi

Posted on 6 June, 2015 at 15:04
Da jeg besluttede at forf0lge en bamdomsdmm om at here at spille klaver, s0gte jeg en klaverlrererog fandt Aria Farjadi, som via sin hjemmeside vagte min nysgerrighed.Allerede efter min første prøvetime hos Aria Farjadi -sidst i marts 2014- vidste jeg, at jeg ville købe et ars abonnement for at følge hans undervisning ( er siden blevet fomyet).Nar en underviser har sa mange positive egenskaber som Aria Farjadi, kan det være svært at sammenfatte dem i fa ord. Dog vil jeg fremhæve følgende egenskaber og evner:

- Nrervrer: er virkelig tilstede overfor eleven.
- Opmrerksomhed: god til at fange ens opmrærksomhed .
- Nysgerrighed: interesseret nar man som elev kommer med ideer og musik man godt kan lide.

- Lyttende: En meget lyttende tilgang til sin undervisning, bade som lrerer over for sin elev, men også som redskab til eleven selv.

- Struktur: At have en strukturet undervisningsplan ...

- Fleksibilitet: ... som han dog ikke er bange for at modificere, efterhanden som forskellige spørgsmål, ønsker og behøv opstår.

- Opfordrende: giver lyst til at arbejde og stille spørgsmal og til at tro pa at man kan nå langt og besidder evneme til at lære meget mere.

Tålmodighed: er god til at sætte tingene i perspektiv nar man som elev ikke synes man gør fremskridt hurtigt nok.

Musikalitet, teknik & leg: at anvende en legende metode sa teknik bliver et delmål som tjener formalet at fremelske det musikalske aspekt ved
klaverspil.

- Multikulturalisme: en fabelagtig evne til at favne både vestlig og
mellemøstlige musikalske traditioner og flette dem ind i
undervisningen ( efter behov) sa elevens horizont udvider
Slg.

- Kendskab til Stilarter : hans solide klassiske baggrund forhindrer ikke et liges
solidt kendskab til jazz og andre rytme- og stilarter.

Dette er et udpluk i et fors0g pa at opsumere Aria Farjadi som underviser.
Jeg har den store glæde at kunne basere udtalelsen pa mine personlige erfaringer som hans elev, og opdager stadig nye aspekter i hans undervisning, som jeg geme uddyber overfor hvem der matte ønske det.


Categories: Udtalelser

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

230 Comments

Reply repliche franck muller orologi
22:03 on 29 March, 2019 
Der Sonne keinesfalls true-to-the-Core-Spieler.Ein weiteres Gewinn, um Wetten mit Las Vegas-Sportwetten ist die kann die in Information das ist angeboten zu helfen , die helfen Ihnen, die besten ideal Wetten.
Reply Simonce
9:21 on 20 October, 2019 
Thanks for sharing your idea, appreciate that. quotes e what does it mean to dream about snakes e superstitions e life path 5
Reply Dannybub
2:06 on 14 September, 2021 
BTC may be the latest or last chance to get rich in this era. It will reach $200000 next year or the next year.

Think about only $2 a few years ago. Come to the world's largest and safest virtual currency exchange to reduce the handling fee. Don't miss the most important opportunity in life

https://hi.switchy.io/5dyf
Reply dartaly
22:17 on 30 January, 2022