Min blog

Blog

Udtalelse af Winnie Rosenvinge

Posted on 22 October, 2014 at 16:21
Hej Aria Farjadi
Som det første vil jeg sige dig tusind tak. Det er en fornøjelse at modtage klaverundervisning af dig.At undervise mig kræver overnaturlige evner, og det er du i besiddelse af. Du er venlig og imødekommende når man fremmøder til undervisningen,det skaber ro og tryghed, så jeg kan gå igang med at spille. Dejligt.Du har pædagogiske evner, det kommer til udtryk ved din formidling af undervisningen, til stor glæde for mig.Du har flere forskellige tilgange til din måde at undervise på, det er til stor gavn for mig, som ikke har de store musikalske evner.Jeg kan mærke at du brænder for din musik, og det er en stor inspirationskilde for mig.Du har høje ambitioner for dine elever og for dit eget virke, det gør at jeg bliver fastholdt i min interesse for at lære at spille klaver.Trods alvoren, er der også plads til en lidt løsluppen stemning, det er der nemlig også brug for.Jeg  er fuldt ud tilfreds. Hilsen
Winnie Rosenvinge  / København NV.  d. 22.10.2014

Categories: Udtalelser