Min blog

Blog

Udtalelse vedr. Aria Farjadi

Posted on 23 January, 2017 at 17:28
Nikolaj har modtaget undervisning af Aria i næsten et år.I den forbindelse har Aria bedt om en udtalelse.
Nikolaj er rigtig glad for undervisning hos Aria.Nikolaj syntes, at han lærer rigtig meget. Aria og Nikolaj satte som mål , da de startede samarbejdet i april 2016 , at Nikolaj skulle lærer at læse fra bladet. Nikolaj havde været vant til at lære udenad.Aria oplyst Nikolaj om , at de elever , der er god at lære udenad som oftest skal kæmpe lidt mere at lære noderne.Det var en vigtig information til Nikolajs videre proces med nodelæsningen.Nikolaj læser nu små stykker/øvelser fra bladet og kan orientere sig mere bevidst i noderne.Han mestrer på den måde begge strategier nodelæsning og at lære de små stykker / øvelser udenad.

Aria har en meget fornemmelse for, hvor Nikolaj befinder sig både mht. lektiemængde og indlærningsniveau.Aria deler ud af sin viden i lektionerne på en måde , der svarer til zonen for Nikolajs nærmeste udvikling.Aria har fortalt Nikolaj om , at man gennem klaverundervisningen  i perioder vil opleve opture og nedture,Det er vigtig viden for Nikolaj , når han dagligt øver sig.Aria har gode pædagogiske måder at forklare Nikolaj om musikkens sprog og termer.

Som forældre er det meget fint at blive budt indenfor til undervisningen og på den måde være en del at den udvikling og indlærning Nikolaj gennemgår.

Nikolej kan rigtig godt lide, at Aria tager undervisningen alvorlig  og arbejder intensivt den halve time Nikolaj modtager undervisning  om ugen.Han sætter samtidig pris på , at der også plads til humor, når Aria  og Nikolaj samarbejder.
Nikolaj glæder sig til det kommende samarbejde.

Categories: Udtalelser